Välkommen till Göteborgs klätterklubb!

Göteborgs Klätterklubb har funnits sedan 1973 och har idag drygt 500 medlemmar. Föreningen är medlem i Svenska Klätterförbundet och är därigenom ansluten till den internationella klätterorganisationen UIAA.

Vi är en förening av klättrare för klättrare och hoppas vara ett forum genom vilket man kan arrangera aktiviteter av olika slag som workshops, bildvisningar, klätterträffar, fester och olika utbildningar. Vi har ungdomsklättring för åldrarna 13-18 år och arrangerar kurser i klippklättring, sportklättring och räddningsmetoder utomhus. Vi vill också vara ett ansikte utåt för klättrare i Göteborgsregionen när det gäller access och omhändertagande av våra klippor.

Välkommen till klubben!

Senaste nyheterna

Föreläsning med Ines Papert

Göteborgs Klätterklubb & Svenska Klätterförbundet presenterar en föreläsning med Ines Papert

Dag Tisdag den 1 mars kl. 19.00
Plats Handelshögskolan, Malmstenssalen
Pris vuxen 200 kr, under 18 år 100 kr

Läs mer »

Kort information från styrelsen

Vi har nu påbörjat arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2016-2018, där vi tittar detaljerat på vad vi vill göra 2016 och mer generellt hur vi vill lägga upp verksamheten 2017-2018. Denna verksamhetsplan kommer så småningom presenteras på klubbens årsmöte. Har du synpunkter på vilka aktiviteter som vi i klubben skall satsa på [...]

Läs mer »

Klättra med Ninja i höst!

För mer information om Ninjas och träffarna kolla in pdf:en.

Läs mer »

Nya Kurser

Det finns nu kurser att gå under september – oktober. Du hittar dem på kurssidan.

Läs mer »

Information från styrelsen 2015-06-07

Idag hade den nytillsatta kompletta styrelsen sitt första möte. Vi beslöt bland annat att vi ska göra verksamhetsplaneringen för hösten efter semester. Detta betyder att höstplaneringen kommer ut först efter semestern och som det ser ut nu blir det eventuellt en klubbresa till Norge. Fram till höstplaneringen är gjord kommer vi ha 4 klubbklätterträffar på [...]

Läs mer »

Visa alla